ყურადღება მომსახურების მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად, ამ საიტზე გამოიყენება cookies. საიტის გამოყენების გაგრძელებით, თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ cookies ამ საიტისაგან: ვეთანხმები

წესები და პირობები

სანამ დაიწყებთ ვებგვერდის  გამოყენებას (შემდგომში "მომსახურება"), წარმოდგენილს ჩვენი კომპანიის მიერ (შემდგომში "ჩვენ", "ჩვენ", "ჩვენი"), გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხეთ ხელშეკრულების პირობები (შემდგომში "პირობები").

ამ სერვისით სარგელობით და გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების პირობებს. თუ არ ეთანხმებით რაიმე პირობას, შეგიძიათ უარი თქვათ ჩვენს მომსახურებაზე.

შეძენა

მომსახურებით სარგებლობისათვის მომხმარებელი (მყიდველი) ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საიტზე. საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მეირ შეყვანილი ინფორმაციის ნამდვილობაზე.

ნივთის არჩევი შემდეგ, შეკვეთის განთავსებამდე მომხმარებელს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია შეცვალოს, წაშალოს ან დაამატოს პროდუქცია კალათაში. შეკვეთების შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს აქვს საკუთარ პროფილში "შეკვეთები".

შეკვეთის განთავსება მომხმარებელს შეუძლია 24/7 ნებისმიერ მომენტში.

საიტის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს არჩეული პროდუქციის მუდმივ არსებობაზე, რომელიც განთავსებულია საიტზე. ნივთის არ არსებობის შემთხვევაში ადმინისტრაცია უფლებამოსილია გააუქმოს შეკვეთა და შეატყობინოს მყიდველს ელ.ფოსტის ან საკონტაქტო ტელეფონის მეშვეობით შეკვეთიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

სერვისის მიერ მოწოდებული საქონლისა შეძენისას (შემდგომში "შეძენა"), თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ მიუთითოთ  ინფორმაცია რომელიც დაკავშირებულია შეძენასთან, და/ან შეძენილი ნივთის/ნივთების ტრანსპორტირებასთან.

მომხმარებლის რეგისტრაცია

მომხმარებელი ვალდებულია პლატფორმით სარგებლობისთვის მიუთითოს რეალური მონაცემები — საკონტაქტო ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი.
რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.

მომხმარებლის სახელი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი. პაროლი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს, ციფრებს და სხვა სიმბოლოებს.

აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის არაეთიკური და შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.

ერთ ფიზიკურ/იურიდიულ პირზე ნებადართულია მხოლოდ ერთი მომხმარებლის/პროფილის რეგისტრაცია.

მომხმარებელი სრულად პასუხისმგებელია, როგორც პირად ანგარიშზე, ასევე ყველა იმ აქტივობაზე, რაც ხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშით ვებ-გვერდზე ყოფნის დროს, ან მომხმარებლის პირადი ანგარიშის მეშვეობით ჩვენი ვებ გვერდით სარგებლობის დროს.

ანგარიშსწორება

მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია საკრედიტო / სადებეტო ბარათებით, საბანკო გადარიცხვით, ნაღდი ანგარიშწორებით.

საიტზე გადახდა შეგიძლიათ ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული VISA ან MasterCard-ის ტიპის ბარათით.

ბარათით შეძენისას მომხმარებელი პროდუქტისა და მიწოდების ღირებულებას იხდის ბანკის დაცულ გვერდზე. ჩვენი საიტი არ ინახავს თქვენი ბარათის არანაირ მონაცემებს.

მიწოდება

–––––––––––

გაცვლა / დაბრუნება

გთხოვთ იხილოთ

ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევცვალოთ პირობები ნებისმიერ დროს. თუ ხელშეკრულების პირობებში განხორციელდება მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მის ძალაში შესვლამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე რეგისტრირებული მომხმარებელიბისათვის დაგზავნილი იქნება შეტყობინება ამის შესახებ, ასევე ცვლილებები გამოქვეყნებული იქნება ვებ გვერდზე. მნიშვნელოვანი ცვლილებების შინაარსი რჩება ჩვენი შეხედულებისამებრ .

გამოხმაურება

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.